Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości

Często mylnie lub potocznie nazywane podziałem działki. Podziały takie są dziedziną geodezji prawnej. Podczas procesu dzielenia nieruchomości geodeta bada akta Księgi Wieczystej, sprawdza dokładność punktów granicznych pobranych z Powiatowych Ośrodków Geodezyjnych i dostosowuje je do obowiązujących standardów, a gdy zachodzi potrzeba wyznacza punkty graniczne w terenie i zawiadamia osoby zainteresowane o czynnościach na gruncie. Mapę taką robimy na podkładzie mapy ewidencyjnej.

rzut