Przydatne informacje

Dział ten kierujemy do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat tego jak pracuje geodeta kto go kontroluje oraz co znaczą branżowe zwroty:

Organem właściwym do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego jest Starosta. W imieniu Starosty zajmuje się tym specjalna komórka organizacyjna w Urzędach Powiatowych, tak zwane Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej lub jak w przypadku m.st. Warszawy -…

Czytaj więcej ...

Warunki Zabudowy lub zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu. Uzyskać możemy w Urzędzie Gminy lub w przypadku m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicowym. Gminy/Dzielnice są odpowiedzialne za gospodarowanie (urządzanie) terenu, a przede wszystkim wyznaczaniu kierunku rozwoju danej…

Czytaj więcej ...

Naszą działkę możemy znaleźć w geoportalu, potrzebujemy takich danych jak gmina obręb ewidencyjny i numer naszej działki. Pamiętajmy że zmiany na geoportalu nie są wprowadzane na bieżąco. Nie przejmujmy się zatem że nie widzimy naszej…

Czytaj więcej ...