Pomiar objętości mas

Pomiar objętości mas

Usługa specjalistyczna skierowana głównie do firm kopalnianych, lub składujących kruszec (piach, żwir, etc.) Polega na obliczeniu ilości posiadanego nasypu, wynik podawany jest w metrach sześciennych. Usługa służy głownie do celów inwentaryzacji czy wyceny składowanego kruszcu.

rzut