Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjna Inwentaryzacja powykonawcza to nic innego jak fizyczne naniesienie wybudowanych elementów na mapę zasadniczą. Przy Inwentaryzacji budynków który został wzniesiony w wyniku prawomocnej decyzji budowlanej, geodeta dodatkowo wydaje oświadczenie o zgodności projektu budowy ze stanem faktycznym w terenie. Inwentaryzację geodezyjną wykonuje się najczęściej właśnie na potrzeby wydania mapy zasadniczej i takiego zaświadczenia które jest składową dziennika budowy i jest niezbędnym dokumentem geodezyjnym do zamknięcia budowy.

Podczas tej pracy geodezyjnej, niezbędny jest przyjazd zespołu terenowego i dokonanie pomiaru geodezyjnego. To czego klient nie widzi przy powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej to zasilenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Dane te możemy uzyskać zamawiając wypis z rejestru gruntów.

Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze wykonuje się też na potrzeby wyburzenia czy przebudowy obiektów budowlanych, drzewostanu czy małej architektury.

rzut