Aktualizacja mapy zasadniczej

Aktualizacja mapy zasadniczej jest usługą tożsamą z mapą do celów projektowych. Różnica polega na tym, że nie wykonuje się jej na cele projektowe. Mapę taką geodeta wykonuje na potrzeby indywidualne klienta. W celu naniesienia na mapę drzew usytuowanych na naszej działce albo innych elementów zagospodarowania jak chodniki czy ogrodzenia i wiele innych. Po procesie kontroli takiej mapy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej można wzbogacić ją o elementy nie podlegające zgodnie z przepisami ujawnianiu na mapie. Takimi elementami mogą być elementy małej architektury jak ławeczki, kosze na śmieci, rodzaje znaków drogowych czy na potrzeby inwentaryzacji drzew owocowych dla sadowników. W zależności od potrzeb klienta. Mapę taką wykonuje się na podkładzie mapy zasadniczej.

rzut