Analizy geodezyjno- prawne

Analizy geodezyjno- prawne

Analizy geodezyjno – prawne, badanie stanów prawnych (KW, Zbiorów Dokumentów).

Niekiedy  zdarza się że działka opisana jest w starej księdze hipotecznej, lub mamy w naszej księdze wieczystej błędy polegające na niezgodności powierzchni, niezgodności rozmaitych wpisów lub omyłek pisarskich, które wymagają sprostowania. Bywa też czasem tak że potrzebujemy poznać historię naszej działki w celu zasiedzenia czy udowodnienia swoich praw do nieruchomości. Wtedy potrzeba nam analizy geodezyjno – prawnej. Na Państwa życzenie możemy taką analizę przeprowadzić. Badając zarówno księgę wieczystą, lub zbiór dokumentów we właściwym Sądzie jak i zapisy w ewidencji gruntów i budynków w starostwie. Wynikiem usługi jest analiza geodezyjno-prawna składająca się z części opisowej, a gdy zachodzi potrzeba części graficznej. Wykonuje się je najczęściej do celów sądowych czy opiniodawczych w różnych procesach administracyjnych i projektowych.

rzut