Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych Warszawa

Mapę taką wykonuje się głównie na potrzeby projektów budowlanych potrzebnych przy planowaniu budowy domów, infrastruktury drogowej czy kolejowej, sieci infrastruktury podziemnej (mediów) czy do wydania opinii na przyłącze na naradzie koordynacyjnej – w procesie budowlanym jest ona niezbędna. Inżynier który będzie projektował, patrząc na mapę musi mieć pełną informacje o wysokości (rzędnych) terenu oraz sytuacji jaka występuje na danej działce,  położeniu mediów do których należy podpiąć nasz wymarzony dom czy nową hale. Mapę taką robimy na podkładzie mapy zasadniczej otrzymanej wcześniej z właściwego starostwa powiatowego.

W trakcie wykonywania takiej mapy geodeta pojawia się na gruncie i porównuje treść otrzymanej mapy zasadniczej ze stanem faktycznym w terenie. Następnie dokonuje niezbędnych czynności terenowych. Mapa do celów projektowych powinna zawierać zakres aktualizacji dla działki lub terenu, z zachowaniem 30 metrowego kołnierza inwestycyjnego zwanej potocznie „offsetem”.

rzut