Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych Warszawa

Mapę do celów projektowych wykonuje się głównie na potrzeby projektów budowlanych potrzebnych przy planowaniu budowy domów, infrastruktury drogowej czy kolejowej, sieci infrastruktury podziemnej (mediów) czy do wydania opinii na sieci i przyłącza na naradzie koordynacyjnej – w procesie budowlanym jest ona niezbędna. Inżynier który będzie projektował, patrząc na mapę geodezyjną do celów projektowych musi mieć pełną informacje o wysokości terenu (rzędnych) oraz sytuacji jaka występuje na danej działce, położeniu mediów do których należy podpiąć nasz wymarzony dom czy nową hale. Mapę taką robimy na podkładzie mapy zasadniczej otrzymanej wcześniej z właściwego starostwa powiatowego.

W trakcie wykonywania takiej mapy geodeta pojawia się na gruncie i porównuje treść otrzymanej mapy zasadniczej ze stanem faktycznym w terenie. Następnie dokonuje czynności terenowych takich jak pomiar geodezyjny. Mapa do celów projektowych powinna zawierać obszar aktualizacji geodezyjnej dla działki lub terenu.

Po mapę do celów projektowych najczęściej sięgają drobni inwestorzy przy budowie domów oraz architekci.

rzut