Przydatne linki w geodezji:

Przydatne linki w geodezji:

Naszą działkę możemy znaleźć w geoportalu, potrzebujemy takich danych jak gmina obręb ewidencyjny i numer naszej działki. Pamiętajmy że zmiany na geoportalu nie są wprowadzane na bieżąco. Nie przejmujmy się zatem że nie widzimy naszej działki która został podzielona przez geodetą miesiąc wcześniej.

http://www.geoportal.gov.pl/

Chcemy zasięgnąć informacje o naszej Księdze Wieczystej albo potrzebujemy odpisu z takiej Księgi, a nie mamy możliwości podjechać do Sądu.? Takie dane możemy uzyskać pod adresem:

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false