Oferta specjalna

Kategoria: Bez kategorii

Jak pracuje geodeta ?

07.05 2020 Autor:

Organem właściwym do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego jest Starosta. W imieniu Starosty zajmuje się tym specjalna komórka organizacyjna w Urzędach Powiatowych, tak zwane Powiatowe Ośrodki Dokumentacji…

Przydatne informacje

07.05 2020 Autor:

Warunki Zabudowy lub zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu. Uzyskać możemy w Urzędzie Gminy lub w przypadku m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicowym. Gminy/Dzielnice są odpowiedzialne za…

Przydatne linki w geodezji:

07.05 2020 Autor:

Naszą działkę możemy znaleźć w geoportalu, potrzebujemy takich danych jak gmina obręb ewidencyjny i numer naszej działki. Pamiętajmy że zmiany na geoportalu nie są wprowadzane…